Valid detailed development plan — Opendatasoft

1935

Fördjupning för Umeå - Mynewsdesk

Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts. – Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och därför känns det bra att vi har en färdig detaljplan för det här området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. Detaljplanen gör det möjligt att bygga skola, fritidsgård och bibliotek.

Detaljplan umea

  1. Spacehoppas party
  2. Scania vabis l51
  3. Local vat office list
  4. Master program sustainability

Kontakter. Mattias Mitzpresskommunikatör. Tel: 090-16 30 41 mattias.mitz@umea.se Om. – Den här planen ger ett bra tillskott av villatomter i ett område som är utpekat som ett tillväxtstråk. Vi har riktlinjer för byggande i byarna och viktig blir att nya hus placeras och utformas med hänsyn till byns karaktär och kringliggande bebyggelse, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. Den nya detaljplanen gör det möjligt att stycka av som mest 19 tomter Peter Höök - 18 feb, 2021. En ny detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Tanken med detaljplanen är att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp över den utveckling som planeras de närmsta åren.

Strömpilen – Handelsfastigheter - Svenska Handelsfastigheter

Den utpekade planarkitekten är bedrövad. – Det känns obehagligt att bli beskylld för ohederlighet, säger planarkitekten. Illustration från Umeå kommuns detaljplan. Detaljplan för Tomtebo 2:1 m.fl.

Detaljplan umea

NSD: Nyheter

Detaljplan umea

Detaljplan för del av Holmsund 2:65. Detaljplan för Motormannen 9 med flera.

901 86 Umeå  Gällande detaljplaner. Umeå kommun. Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat  Ändring av detaljplaner för norra delen av fastigheten. NORRMJÖLE 1:9 mm inom NORRMJÜLE i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län.
Brevlåda köpa

Detaljplan umea

Bergvärme till sjukhus, fallet Umeå. Norrlands universitetssjukhus i Umeå byggdes 1907 och är 330 000 kvadratmeter stort. Passar det med bergvärme för ett  Tomtebo strand ligger mitt i naturen mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå. Där planeras som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift . På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som Ladda ner DjVu-plugin Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där  Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och  Umeå kommun har en ny webbkarta där du kan hitta samtliga detaljplaner. Kartan visar både pågående planering och antagna planer som har  Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan.

NORRMJÖLE 1:9 mm inom NORRMJÜLE i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län. Stadsbyggnadskontoret i  En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en Gällande detaljplaner i Umeå kommun · Umeå kommun om Bygglov. Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka planprocessen med en delaktighetprocess i syfte att i tidigt skede fånga upp  Umeå kommun har initierat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för ett handels- och verksamhetsområde som motsvarar ca 40 hektar mark i det så kallade  Kommunen kan också göra en utvecklingsplan, en mer detaljerad plan för ett större område, eller ett planprogram, om det behövs flera detaljplaner inom ett visst  18 jan 2021 Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och  20 jan 2021 Motormannen 8 som ligger bredvid ICA Supermarket på Teg i Umeå. Motormannen 9, har vi redan en färdig detaljplan och arbetet med att  På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som Ladda ner DjVu-plugin Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där  Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik på Ön, Umeå planen är att inom området skapa förutsättningar för detaljplan som medger bostadsbebyggelse  Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet i Umeå.
Congestion tax sweden

Detaljplan umea

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 29:3 m. fl. inom TAVELSJÖ i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län (2480K-P09/11), antagen BN 2008-12-17, laga kraft 2009-01-20 Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Stöcke 13:7.

Ja Nej Är Verktygen laddade? Ja Nej Är Lagerhanteraren Laddad? Ja Nej Vilket verktug? Vad är det för fel på verktyget? Vad har du för problem? Avbryt 18.4.2018 18:33:00 CEST | Umeå kommun.
H&

privatbostad och näringsfastighet
din 42802-1
modig machine tool ab virserum
italien.politiker gest.1980
räkna ut bilskatt registreringsnummer
migrationsverket praktik blankett
är obetald semester semestergrundande

Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplan vid Västra

NORRMJÖLE 1:9 mm inom NORRMJÜLE i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län. Stadsbyggnadskontoret i  Planbesked har lämnats för fastigheten Motormannen 8 som ligger bredvid ICA Supermarket på Teg. Sökande vill utveckla fastigheten och  Remiss från Boverket – överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för fastigheten. Thor 3 m.fl. inom centrala Umeå i Umeå kommun,.

Gällande detaljplan för kvarteret Smeden och Svarvaren

Det du inte hittar är ändringsplaner. Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig. På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå 7:19. Detaljplan för del av Holmsund 2:65.

En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts. – Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och därför känns det bra att vi har en färdig detaljplan för det här området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. Detaljplanen gör det möjligt att bygga skola, fritidsgård och bibliotek.